Signalfabriken Magazine is distributed to shops and cafés in the city of Sundbyberg to promote the extremely cosy environment this block offers. En tidning som berättar om byggprojektet Signalfabriken, ett helt kvarter i Sundbyberg som görs till hotell, bostäder, kontor, butiker, restauranger och bibliotek. Foto: Ellinor Hall. Texter: Britta Wallin, Mattias Jersild m fl.